Screen Reader Access   
 
Search for   :     
 
   
  SCOUT & GUIDE

SCOUT & GUIDE

 

1.

Total Scouts = 52

2.

Total Guides = 31

3.

Total no. of students = 83

 

Cubs and bulbuls

 

1.

Total cubs =99

2.

Total bulbuls =82

3.

Total no. of student = 181

 

 

 SH. R.C. PAREEK (HM)

& Assistant state organizing commissioner (scout) KVS JAIPUR REGION ASOC(S)  

 

 

Rajya Puraskar Testing Camp

 

List Rajya Puraskar (Scout & Guide)

S NO

R.P. NO. :

SCOUT /GUIDE NAME

FATHERS NAME

DATE

1

KVS/SHQ/G/179

AKSHIT RAWAL

SHRI VIRENDRA RAWAL

30.4.2015

2

KVS/SHQ/S/284

SIDDHANT CHOURASIYA

SHRI NARENDRA KUMAR CHOURSIYA

30.4.2015

3

KVS/SHQ/S/285

TANMAY SHARMA

SHRI PAVAN KUMAR SHARMA

30.4.2015

4

KVS/SHQ/S/286

PARTH GAUR

SHRI SURENDRA SINGH GAUR

30.4.2015

5

KVS/SHQ/S/287

ADITYA SHARMA

SHRI ANANT SHRMA

30.4.2015

6

KVS/SHQ/S/288

VAIBHAW PRIHAR

SHRI BANWARI PARIHAR

30.4.2015

7

KVS/SHQ/S/289

SHASHWAT SHARMA

SHRI NITIN SHARMA

30.4.2015

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kendriya Vidyalaya Jhalawar, Rajasthan Powered by : Compusys e Solutions